Facebook

Hanebný čin - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu hanebný čin.

Význam: Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

potupa

Potupa je silné ponížení, pocit hanby a ztráta důstojnosti.

ostuda

Ostuda je pocit zahanbení, viny nebo nízkého sebeúcty způsobený něčím, co se stalo.

blamáž

Blamáž je situace, kdy se člověk ocitne v trapné, neslušné nebo nezdvořilé situaci.

stud

Stud je proces učení se o něčem, aby byl získán pozitivní výsledek.

trapnost

Trapnost je stav, kdy člověk cítí nejistotu, výčitky a stud. Je to situace, která je příjemná nebo příjemná.

hanebnost

Hanebnost je ohavnost či odpornost, která je vnímána jako hrubé porušení morálních zásad.

pohlavní úd

Pohlavní úd je obecné označení pro genitálie mužů a žen, které se používá k reprodukci a sexuálnímu uspokojení.

ohanbí

Ohanbí je silný pocit studu a ponížení.

Podobná synonyma

pohlavní orgány (mužské)

Pohlavní orgány muže jsou: penis, varlata a šourek.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

pohlavní akt

Pohlavní akt je vzájemný sexuální styk mezi dvěma lidmi, který se obvykle provádí s cílem dosáhnout rozkoše.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

pohlavní pud

Pohlavní pud je biologicky podmíněná touha po lidském spojení, která je nezbytná pro reprodukci.

pohlavní ústrojí

Pohlavní ústrojí je soubor orgánů, které zajišťují reprodukci a tvorbu pohlavních buněk.

pohlavní (nemoc)

Pohlavní nemoci jsou infekční onemocnění přenášené sexuálním stykem a mohou zahrnovat chlamydii, gonokokovou infekci, syfilis a HIV.

pohlavní chladnost (u žen)

Pohlavní chladnost u žen je stav, kdy nedochází k sexuálnímu prožívání nebo k nízkému libidu.

pohlavní

Pohlaví je biologický koncept, který se obecně používá k popisu rozdílu mezi mužem a ženou.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je penis, který je základním orgánem pro sexuální aktivitu a pro reprodukci.

láska (pohlavní)

Láska je silné emocionální pouto mezi dvěma lidmi, které se projevuje vášní, porozuměním a city. Pohlavní láska je přitahování k druhému pohlaví, které vyvolává fyzickou a sexuální touhu.

pohlavní touha

Pohlavní touha je silné sexuální přitažlivosti k druhé osobě, která vede k chtíči po sexuálním styku.

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy dochází k pohlavnímu dozrávání, kdy se vyvíjí reprodukční schopnosti.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

pohlavní kouzlo

Pohlavní kouzlo je pojem označující přitažlivost mezi pohlavími, kterou lze vyvolat verbálními, nonverbálními a fyzickými prostředky.

pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou části těla, které se starají o reprodukci, tedy tvorbu a oplodnění dětí.

mužský pohlavní úd

Mužský pohlavní úd je penis, který slouží k oplodnění a k orgasmu.

pohlavní žláza

Pohlavní žláza je žláza, která produkuje pohlavní hormony a zajišťuje reprodukci.

potupa (veřejná)

Potupa je veřejné ostrakizování, které je zažité a způsobuje hanbu a ponížení.