Facebook

Velmi dobrý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu velmi dobrý.

Význam: Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

znamenitý

Znamenitý znamená velmi dobrý, skvělý, výtečný, nadprůměrný.

výtečný

Výtečný = velmi dobrý, skvělý, vynikající, úžasný.

skvělý

Skvělý znamená vynikající, úžasný a báječný. Je to silná pozitivní superlative, která znamená největší úroveň nebo stupeň.

špatný

Špatný znamená neúspěšný, nedokonalý, nevhodný nebo neuspokojivý.

blbý

Blbý je informální slovo označující někoho, kdo je nepoučitelný nebo nezkušený.

Podobná synonyma

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.