Facebook

Mimořádně dobrý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu mimořádně dobrý.

Význam: Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

abnormálně nadaný

Nadprůměrně schopný; vynikající schopnosti v jedné nebo více oblastech; mimořádné intelektuální schopnosti.

zvlášť inteligentní

Extrémně inteligentní, s mimořádnou schopností učit se rychle, analyzovat informace a řešit složité problémy.

vytvořený géniem

Vytvořený génius je osoba s mimořádnou schopností myslet a realizovat originální, innovativní a kreativní nápady.

skvělý

Skvělý znamená velmi dobrý, vynikající, excelentní.

vynikající

Vynikající: vysoce kvalitní, báječný, skvělý, excelentní, výborný, neobyčejný.

Podobná synonyma

zvlášť

Zvlášť znamená odděleně, nezávisle, speciálně nebo výjimečně.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

nadaný

Nadaný - mít vysoké schopnosti, intelekt, talent a schopnosti.

inteligentní

Inteligentní označuje schopnost chápat a logicky uvažovat, užívat jazyk a přizpůsobit se novým situacím.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

vytvořený

Vytvořený se vztahuje k činnosti stvoření nebo vytváření něčeho nového. Může se týkat i výroby, úpravy nebo modernizace existujícího.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.