Facebook

Ničemný - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu ničemný.

Význam: Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

darebácký

Darebácký je přívlastek, který se používá pro popis nespravedlivých a zlých činů.

bídácký

Bídácký: znamenající bídu, chudobu, ubohost nebo nuznost.

podlý (lež)

Podlý je nespravedlivý, zbabělý nebo zákeřný; někdo, kdo se uchýlí k nečestným praktikám nebo lžím, aby dosáhl svých cílů.

zlotřilý

Zlotřilý je přívlastek, který charakterizuje někoho, kdo je škodlivý, zlý nebo bezcitný.

neužitečný (život)

Neužitečný život je život, který postrádá smysl, je bezúčelný a neobsahuje žádnou hodnotu.

mizerný

Mizerný se označuje jako velmi špatný, ošklivý, ubohý, podřadný a nízké kvality.

marný

Marný je bezvýsledný, neúspěšný, zbytečný, neplodný, neúčinný, zmařený.

chatrný

Chatrný znamená velmi slabý, křehký a neuspokojivý.

nicotný

Nicotný = nevýznamný, bezcenný, nedůležitý, zanedbatelný.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříznivý

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

Podobná synonyma

podlý

Podlý: Zbabělý, nečestný, zákeřný, nepoctivý; jednání bez ohledu na zásady morálky.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

neužitečný

Neužitečný: nepoužitelný, bezcenný, zbytečný, nedostatečný.

blahobytný (život)

Život blahobytu je život dostatečně šťastný a blahodárný zajišťující pohodlí a bohatství.

život

Život je proces, kde se vyvíjíme a rozvíjíme, zažíváme štěstí i strasti a objevujeme sebe samé.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

snadný (život)

Život, který je snadný, je plný pozitivních emocí, radosti a veselí. Je relativně bezproblémový, plný uspokojení a štěstí.

pohodlný (život)

Pohodlný život znamená žít bez stresu, ve zdraví, s dostatečnou finanční stabilitou a štěstím.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

nasazovat (život)

Vložit činnost, úsilí nebo energii do něčeho, aby se dosáhlo určitého cíle.

utěšený život

Život plný pokoje a pohody, bez stresu a úzkostí.

kolotat (život)

Kolotat život znamená být pronásledován neúspěchem, trpět neustálou nespokojeností a být obklopen smutkem.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená vstoupit do života, narodit se nebo být stvořen.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.