Facebook

Velmi špatný - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu velmi špatný.

Význam: Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

hanebný

Hanebný je to, co je odporné, odpuzující a neslušné.

ničemný

Ničemný znamená zlý, zvrácený nebo zvrhlý; člověk, který je bezohledný, mstivý a zbabělý.

Podobná synonyma

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.