Facebook

Nepříjemný (dojem) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu nepříjemný (dojem).

Význam: Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

ošklivý (tvář)

Ošklivý znamená nezřetelný, nepříjemný, odpudivý nebo nevzhledný; obvykle se používá k popisu vzhledu tváře.

škaredý

Škaredý je vyjádření odmítavého postoje, kterým se označuje něco, co je nevzhledné, ošklivé, nehezké.

šeredný

Šeredný - nezdravý, nechutný, ošklivý, nevzhledný, odporný.

nehezký

Nehezký znamená ošklivý, neestetický, nevzhledný, nešikovně zpracovaný nebo vyrobený.

nevzhledný

Nevzhledný je synonymem pro ošklivý, nezajímavý, neestetický a neupravený.

pěkný

Pěkný znamená krásný, líbivý, hezký, příjemný nebo atraktivní.

hezký

Hezký znamená příjemný, líbivý, krásný a esteticky příjemný.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

nechvalný

Nechvalný znamená kritický, zesměšňující nebo nepříznivý.

špatný

Špatný je opakem dobrého, označuje nízkou kvalitu, poškození nebo nedostatek.

nečestný

Nečestný je to, kdo nemá žádnou úctu k pravdě nebo k druhým, jehož chování je nepřípustné nebo nezákonné.

nekalý

Nekalý znamená nespravedlivý, podvodný nebo nečestný. Zneužívá nebo obchází zákon, dobré mravy nebo etické standardy.

nepříznivý

Nepříznivý = negativní, nevýhodný; označuje situaci, která není ve prospěch něčeho nebo někoho.

škodlivý

Škodlivý je něco, co může poškodit zdraví, vzhled, výkon nebo život.

Podobná synonyma

ošklivý

Ošklivý se vztahuje k vzhledu, charakterizuje něco jako nevzhledné, ohavné nebo odpudivé.

nedobrý

Špatný, nežádoucí, zničující, destruktivní, zlé.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

šeredný tvor

Šeredný tvor je vyobrazení nebo postava, která vyvolává hrůzu nebo odpor.

tvář

Tvář je vyjádření emocí nebo myšlenek, vyjádřené výrazem obličeje. Je to způsob, jak se vyjádřit nebo se projevit, který je často vnímán jako odrážení vnějšího vzhledu.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

rozjasnit (tvář)

Rozjasnit tvář znamená obnovit její zdravou a přirozenou barvu, lesk a jas.

nastavit (tvář slunci)

Smířit se s něčím a přijmout to.