Facebook

Nepříznivý - synonyma

Celkem nalezeno 30 synonym ke slovu nepříznivý.

Význam: Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

nepřející

Nepřející: nešťastný, negativní, nedůvěřivý, odmítavý, nesouhlasný, nelaskavý.

nepřátelský

Nepřátelský: přístup nebo jednání, které je nepřátelské, neslučitelné nebo vyvolává napětí.

odmítavý

Odmítavý - vyjadřuje odpor, nesouhlas, nelibost nebo odmítání.

nepříhodný (vítr)

Nepříhodný vítr je větřík, který není vhodný pro určité činnosti, např. plavbu nebo létání.

nevýhodný

Nevýhodný je to, co přináší škody, oběti nebo ztráty a je méně prospěšné než očekáváno.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

záporný

Záporný je opačný k pozitivnímu, vyjadřuje negativní hodnotu, např. záporné číslo, záporné emoce.

nekvalitní

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

nevalný

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

neuspokojivý

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

nedostatečný

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

mizerný

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

nanicovatý

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

nedobrý

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

nepěkný

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

dobrý

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

neschopný

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

nečestný

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

ničemný

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

hanebný

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

zlý

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

chybný

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

nenáležitý

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

mylný

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

nepříjemný

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

neblahý

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

chatrný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

churavý

Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

Podobná synonyma

dělat dojem

Dělat dojem: vyvolat určitý dojem, působit na druhé silným dojmem nebo zanechat pozitivní dojem.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

nenáležitý (přítel)

Nenáležitý: nevhodný, neadekvátní, nezákonný, nespolehlivý, nevěrný.

špatný

Špatný je synonymum pro zlý, neuspokojivý nebo nezdravý. Znamená nízkou úroveň nebo kvalitu a je používáno pro odkazování na něco, co je špatné nebo nežádoucí.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

vítr

Vítr je proud vzduchu, který proudí v atmosféře Země a způsobuje pohyb vzduchu, který může být pozorován jako větry.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

dojem

Dojem je názor nebo pocit, který člověk má po dívání, slyšení, ochutnávání nebo jiném zážitku.

fičet (vítr)

Fičet je silný vítr se silným prouděním. Může být doprovázen deštěm, sněžením nebo bouřkou.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

zavanout (vítr)

Zavanout: jemně foukat, lehce vát větrem.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

sílit (vítr)

Sílit znamená, že vítr bude silnější nebo intenzivnější.

vát (vítr)

Vát je přírodní jev, který se projevuje prouděním vzduchu. Může být slabý nebo silný a může mít různé směry.

nepříhodný

Neadekvátní, nevhodný; protichůdný, odpuzující, odporující normám nebo očekáváním.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.