Facebook

Chatrný (oděv) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu chatrný (oděv).

Význam: Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

nuzácký

Vyjadřuje se jím negativní přístup, kdy je člověk podřízený, bezohledný a přehnaně obezřetný.

bídný

Bídný je vyjádření chabé kvality, často se používá pro vyjádření špatného stavu nebo výkonu.

chudý

Chudý znamená majetně nebo finančně nouzový; mající nedostatek běžných materiálních hodnot nebo bohatství.

chudobný

Chudobný označuje člověka, který má málo peněz a žije v nedostatku.

ubohý

Ubohý znamená nízký, malý nebo chudý, často používaný k popisu něčeho, co je podřadné, nezajímavé nebo neuspokojivé.

žebrácký

Žebrácký: skromný a chudý, spojený s prosbou o milost, obvykle o peníze.

bohatý

Bohatý člověk je ten, který má mnoho peněz a majetku.

skrovný

Skrovný znamená skromný, střídmý, chudý nebo nenápadný. Znamená to, že něco je málo nebo malé.

nepatrný

Nepatrný - velmi malý, prakticky nezřetelný, nepodstatný.

Podobná synonyma

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

nepatrný (peníz)

Mizivý, skromný; velmi malý, nevýznamný.

skrovný (zisk)

Skrovný (zisk) znamená malý, omezený a nejistý.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

bohatý <na co>

Bohatý na peníze, věci nebo zkušenosti; poskytující nadstandardní množství nebo kvalitu.

bohatý muž (žijící pro zábavu)

Bohatý muž žijící pro zábavu je osoba obdařená finančními prostředky, která tráví svůj čas na zábavných aktivitách.