Facebook

Neuspokojivý (stav) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu neuspokojivý (stav).

Význam: Nevyhovující; nespokojivý; nedostačující; nedostatečný; nedostatečné splnění; neuspokojivý stav.

nepostačující

Nepostačující: Nedostatečný, nedostatečný, nedostatečný, aby splnil požadavky.

nedostatečný

Nedostatečný: nedostačující, málo, nízký, podprůměrný.

nemožný

Nemožný = nedosažitelný, neuskutečnitelný, nepřípustný, nesplnitelný, neproveditelný.

nezpůsobilý

Nezpůsobilý: neschopný, nedostatečný nebo neschopný plnit nějakou činnost nebo jednat v souladu s požadavky.

Podobná synonyma

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.