Facebook

Stálý - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu stálý.

Význam: Stálý: trvalý, neměnný; vyjadřuje představu o něčem pevném a trvalém.

trvalý

Trvalý je něco, co je stálé, trvá dlouho nebo je nesmazatelné.

neměnný

Neměnný je stav, kdy je věci, situaci nebo vlastnosti nelze změnit.

pravidelný

Pravidelný znamená opakovaný ve stejném čase nebo intervalech.

ustálený

Ustálený znamená trvalý, neměnný; ustálené jsou např. pravidla, zvyky, zákon atd.

stabilní

Stabilní je to, co zůstává nezměněno a je pevné; zajišťuje trvalou podporu a jistotu.

pevný

Pevný znamená silný a nerozbitný, schopný odolávat stresu a tlaku.

vytrvalý

Vytrvalý znamená schopnost pokračovat ve vykonávání činnosti přes překážky a překonávat případné odmítnutí.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

absolutní

Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

posmrtný

Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

časný

Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

opakovaný

Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

Podobná synonyma

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou abstraktní pojmy, které se používají k vymezení konceptu, činnosti či pojmu.

platný

Platný znamená 'legální, platící', je to přítomný nebo účinný, schválený nebo přípustný.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

test (opakovaný)

Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

obecně

Obecně se obec označuje jako místo s kolektivem lidí, sdílejícím společné zájmy a zákony.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

nákup (pravidelný)

Nákup (pravidelný) je proces koupě zboží nebo služeb opakovaně, aby se zajistila jejich trvalá dostupnost.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.