Facebook

Obecně - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu obecně.

Význam: Obecně se obec označuje jako místo s kolektivem lidí, sdílejícím společné zájmy a zákony.

všeobecně

Všeobecný význam se odkazuje k něčemu, co je běžné, obecné nebo univerzální.

vesměs

Vesměs znamená obecně, ve všeobecnosti, ve většině případů nebo ve všech ohledech.

vůbec

Vůbec je zájmeno znamenající naprostou či úplnou míru, často se vztahuje k něčemu, co je více než obvyklé.

konkrétně

Konkrétní je zaměřené na konkrétní věc, záležitost nebo téma, objasněné s podrobnostmi a detaily.

běžně

Běžně se vztahuje k něčemu, co se objevuje v každodenním životě, jako obvyklé, obecné, normální nebo typické.

obvykle

Obvykle znamená běžně, obyčejně, standardně, běžným způsobem nebo po obvyklou dobu.

Podobná synonyma

vůbec ne

Vůbec je sloveso znamenající „nikdy“, „absolutně“ či „nijak“. Znamená zcela opačný význam než „určitě“ nebo „vždy“.

žena (vůbec)

Žena je obecný pojem pro všechny dospělé ženské osoby, včetně jejich charakteristik, vlastností a rolí ve společnosti.

vůbec nic (zápor)

Absolutně žádná činnost, úplný klid, nečinnost.

kůň (vůbec)

Kůň je domestikovaný savci z rodiny koní, který se v minulosti používal k dopravě, pro svou sílu a rychlost, a v současnosti se využívá pro sport a rekreaci.

vůbec nic

Vůbec nic znamená úplné nulové hodnoty, které nejsou ani dobré ani špatné, ale mají nulovou hodnotu.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

běžné (zboží)

Běžné zboží je zboží, které je běžně dostupné a obvykle je k dispozici ve velkém množství.