Facebook

Trvalý - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu trvalý.

Význam: Trvalý je něco, co je stálé, trvá dlouho nebo je nesmazatelné.

neměnný

Neměnný je stav, kdy je věci, situaci nebo vlastnosti nelze změnit.

pravidelný

Pravidelný znamená opakovaný ve stejném čase nebo intervalech.

ustálený

Ustálený znamená trvalý, neměnný; ustálené jsou např. pravidla, zvyky, zákon atd.

stabilní

Stabilní je to, co zůstává nezměněno a je pevné; zajišťuje trvalou podporu a jistotu.

pevný

Pevný znamená silný a nerozbitný, schopný odolávat stresu a tlaku.

vytrvalý

Vytrvalý znamená schopnost pokračovat ve vykonávání činnosti přes překážky a překonávat případné odmítnutí.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, pevný, neměnící se.

nepřetržitý

Nepřetržitý se vztahuje k činnostem, které pokračují bez přerušení. Označuje trvalou, nesouvislou a kontinuální aktivitu.

neustálý

Neustálý: bez přerušení trvající, nepřetržitý, stálý, trvalý.

konstantní

Konstantní je stále stejné, nezměněné. Označuje se jako něco, co se nemění, je stabilní a trvalé.

dočasný

Dočasný je odkazující k určitému období času, který je krátký a může se lišit od trvalého stavu.

Podobná synonyma

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

nákup (pravidelný)

Nákup (pravidelný) je proces koupě zboží nebo služeb opakovaně, aby se zajistila jejich trvalá dostupnost.

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.