Facebook

Počet (pevný) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu počet (pevný).

Význam: Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

dávka

Dávka je částka nebo množství něčeho, které je dodáváno najednou.

množství

Množství označuje počet jednotek nebo míru něčeho, co lze měřit nebo vyjádřit číslem.

Podobná synonyma

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

dávka (látky)

Dávka je množství látky, které se spotřebuje najednou nebo během určitého časového období.

smrtící (dávka)

Smrtící dávka je dávka látky, která je pro člověka nebo zvíře smrtelná.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

dávka jídla

Množství jídla připraveného pro jednoho jídajícího, nebo k jednorázovému podávání.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.