Facebook

Obecně známý - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu obecně známý.

pověstný

Slovo "pověstný" znamená proslulý, známý, proslavený, proslulý pozitivním nebo negativním způsobem.

chronický (alkoholik)

Chronický alkoholik je někdo, kdo trpí dlouhodobou závislostí na alkoholu a neustálou potřebou a touhou po jeho konzumaci.

trvalý

Trvalý = trvající, pevný a dlouhodobý, obvykle ve smyslu udržitelnosti nebo věčnosti.

nenapravitelný (zloděj)

Nenapravitelný zloděj je osoba, která se dopustila několika zločinů a která si nezaslouží odpuštění nebo přijetí začlenění do společnosti.

Podobná synonyma

zloděj

Osoba, která ukrádá věci, peníze nebo informace, či se snaží využít narušení v soukromí osoby nebo vlastnictví.

alkoholik

Alkoholik je osoba, která má závislost na alkoholu a vyžaduje neustálou konzumaci, aby se zabránilo nepříjemným abstinenčním příznakům.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

chronický

Chronický se vztahuje k trvalým a opakujícím se zdravotním stavům, které se mohou vyskytnout po dlouhou dobu.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

nenapravitelný

Neopravitelný; nezměnitelný, nezvrátitelný; nenapravitelné škody nebo změny.

kapesní zloděj

Kapesní zloděj je člověk, který se dopouští krádeží peněz nebo jiných cenností z kapes lidí.

(nutkavý) zloděj

Zloděj, který je nucen ukrást, aby získal předměty, které si myslí, že potřebuje.

chronický alkoholik

Osoba trpící chronickou závislostí na alkoholu; trvá to dlouhou dobu a často se projevuje nezdravým užíváním alkoholu.