Facebook

Test (opakovaný) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu test (opakovaný).

Význam: Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

přešetření

Přešetření je proces zkoumání, ve kterém se zkoumají související informace, aby se zjistilo, zda jsou správné.

ověření

Proces zjišťování a potvrzování pravosti informací nebo faktů.

Podobná synonyma

ověření záznamu v registru StB

Ověření záznamu v registru StB je proces, při kterém se ověřuje, zda byly v registru Státní bezpečnosti zaznamenány údaje o pověřených osobách.

ověření (pravosti)

Ověření je proces prokázání pravosti něčeho; zda je skutečné a důvěryhodné.