Facebook

Ustálený - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu ustálený.

Význam: Ustálený znamená trvalý, neměnný; ustálené jsou např. pravidla, zvyky, zákon atd.

trvalý

Trvalý je něco, co je stálé, trvá dlouho nebo je nesmazatelné.

neměnný

Neměnný je stav, kdy je věci, situaci nebo vlastnosti nelze změnit.

pravidelný

Pravidelný znamená opakovaný ve stejném čase nebo intervalech.

stabilní

Stabilní je to, co zůstává nezměněno a je pevné; zajišťuje trvalou podporu a jistotu.

pevný

Pevný znamená silný a nerozbitný, schopný odolávat stresu a tlaku.

vytrvalý

Vytrvalý znamená schopnost pokračovat ve vykonávání činnosti přes překážky a překonávat případné odmítnutí.

stálý

Stálý je trvalý, neměnný, vytrvalý. Používá se k popisu věcí, které zůstávají stejné po dlouhou dobu.

fixní

Fixní je pojem označující stálé, neměnné částky (ceny, zálohy, úroky atd.).

stabilizovaný

Slovo "stabilizovaný" znamená, že něco je udržováno v konstantním stavu nebo pohybu, stabilního a neproměnného.

konsolidovaný

Konsolidovaný označuje proces sloučení několika samostatných částí do jednoho celku.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně a nezvratně definovaný, jednoznačný a nezpochybnitelný.

Podobná synonyma

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

nákup (pravidelný)

Nákup (pravidelný) je proces koupě zboží nebo služeb opakovaně, aby se zajistila jejich trvalá dostupnost.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.