Facebook

Posmrtný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu posmrtný.

Význam: Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

trvalý

Trvalý je stav, který je obvykle dlouhodobý a nezměnitelný. Výraz může odkazovat na objekty, které jsou pevné a odolné vůči změnám, nebo jeho použití může znamenat trvání nebo trvalost něčeho.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný; vyjadřuje představu o něčem pevném a trvalém.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

absolutní

Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

časný

Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

opakovaný

Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

Podobná synonyma

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

obecně

Obecně se význam slova odkazuje na všeobecnou, často všeobecně přijímanou nebo uznávanou definici.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou slova nebo fráze, které mají obecný, nekonkrétní význam a mohou být všeobecně používány pro různé situace.

platný

Platný znamená 'legální, platící', je to přítomný nebo účinný, schválený nebo přípustný.

test (opakovaný)

Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.