Facebook

Platný - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu platný.

Význam: Platný znamená 'legální, platící', je to přítomný nebo účinný, schválený nebo přípustný.

uznávaný (zákon)

Uznávaný zákon je právní předpis, který byl schválen vládou a který se vztahuje na širokou veřejnost.

závazný

Závazný je to, co se považuje za právně vážné a zavazující.

účinný

Účinný = schopný produkovat silný a pozitivní efekt; schopen dosáhnout vyžadovaného cíle.

validní

Validní se odkazuje na to, že je platné, správné nebo autentické.

prospěšný (služby)

Užitečný, výhodný; znamená schopnost přinášet výhody, pozitivní výsledky nebo přínosy.

cenný

Cenný = cítěný, důležitý, vzácný, významný, hodnotný.

závažný

Určitý, vážný, významný; způsobující důležité a vážné důsledky.

užitečný

Užitečný je něco, co má prospěšné účinky, pomáhá nebo je nápomocné.

výhodný

Výhodný je něco, co přináší prospěch, užitek, pozitivní obchod nebo výsledek.

dobrý

Dobrý je pozitivní charakteristika, která znamená, že je něco lepší nebo výkonnější než průměr. Může znamenat i výborný, kvalitní, nebo dokonalý.

blahodárný

Blahodárný je výraz označující dobro, požehnání a užitek, který může někomu přinést.

škodlivý

Škodlivý je podstatou, která může způsobovat škody, úhony nebo zdravotní komplikace.

Podobná synonyma

rozvrh služby

Rozvrh služby je plán času, který určuje, kdy a jak je třeba vykonávat úkoly a náplň práce.

zákon

Zákon je právní předpis, který ukládá obecně platné povinnosti nebo zakazuje nějaké činy.

cenný papír

Cenné papíry jsou finanční instrumenty, které mají hodnotu a jsou vydávány pro financování nebo investování.

porušit (zákon)

Porušit zákon znamená porušit jeho pravidla nebo jej nedodržet.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

uznávaný

Uznávaný se obvykle používá pro označení něčeho, co je obecně respektované, oceněné nebo schválené.

prospěšný

Prospěšný je to, co je užitečné a má pozitivní dopad, co přináší užitek či výhody.

stav mimo zákon

Stav mimo zákon je situace, kdy je člověk nebo skupina obyvatel vystaveno vyššímu právnímu riziku, než je běžné.

uznávaný odborník

Uznávaný odborník je někdo, kdo je považován za odborníka v jeho oboru a má mezi kolegami a ostatními vysokou míru důvěry.

překračovat (zákon)

Překračovat zákon znamená jednat a konat proti němu, porušovat jeho pravidla.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

odmítač (vojenské služby)

Odmítač je voják, který odmítá poslušnost a neplní rozkazy.

dodržet (zákon)

Dodržovat zákon znamená plnit povinnosti a respektovat stanovená pravidla.

mravní zákon

Mravní zákon je systém morálních zásad, který určuje, co je správné a co je špatné.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

etický (zákon)

Etika je obecný zákon, který řídí chování, rozhodování a morální standardy.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

vyhlašovat (zákon)

Vyhlašovat znamená oznamovat, vyhlásit nebo prohlásit nějakou věc jako zákon.

spisovatel (uznávaný)

Spisovatel je autor literárních děl, který je uznávaný za svou tvorbu.

mít platnost (zákon)

Mít platnost znamená mít pravomoc a autoritu; zákon je platný, pokud je podepsán a schválen.