Facebook

Pevný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu pevný.

Význam: Pevný znamená silný a nerozbitný, schopný odolávat stresu a tlaku.

soudržný

Soudržný znamená být spojený a jednotný, nebo držet pohromadě. Je to vyjádření vzájemné podpory a solidarity.

konzistentní

Konzistentní znamená jasné, jednotné a neskryté; to je udržováno v čase a mezi situacemi.

stálý

Stálý: trvalý, pevný, nezměněný, konstantní.

trvanlivý

Trvanlivý označuje spolehlivost a dlouhodobou funkčnost. Jde o vlastnost, kterou má věc nebo produkt, aby odolal časovému tlaku a mohl být po dlouhou dobu používán.

odolný

Odolný znamená schopnost odolávat nebo odpírat negativním vlivům nebo změnám. Může se jednat o odolnost vůči chorobám, chemikáliím, životnímu prostředí, stresu, fyzickým vlivům nebo i zkouškám.

solidní

Solidní znamená spolehlivý, důvěryhodný, důsledný, schopný a odpovědný.

bytelný

Bytelný znamená pevný, odolný, trvanlivý a robustní.

tuhý (líh)

Tuhý je stav látky, kde není dostatečný pohyb molekul a její struktura je pevná.

kompaktní

Kompaktní znamená malý, úhledný a dobře uspořádaný. Označuje se to pro věci, které jsou malé, ale mají mnoho funkcí.

hutný

Hutný znamená hustý, těžký, objemný nebo kompaktní.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

nepohyblivý

Nepohyblivý označuje stav, kdy se něco nemůže pohybovat nebo se hýbat.

fixní

Fixní je pojem označující něco, co je neměnné a trvalé, například cena nebo plat.

stabilní

Stabilní označuje stav, který je trvalý, nezmění se ani po dlouhou dobu a je pevný a odolný.

pohyblivý

Pohyblivý se vztahuje k schopnosti se pohybovat nebo se pohybovat rychle.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

trvalý

Trvalý znamená trvající, neomezený nebo trvale existující.

ustálený

Ustálený se vztahuje na stav, který je trvalý, neměnný a stabilní.

zajištěný

Ujištěný, zajištěný; zaručený, potvrzený; bezpečný, chráněný.

jistý

Jistý se obvykle používá k popsání něčeho, co je zcela jisté a pevné, nebo něčeho, co je přesně definované.

bezpečný

Bezpečný = chráněný před nebezpečím nebo ohrožením; bez rizika, nezávadný; spolehlivý.

spolehlivý

Spolehlivý znamená důvěryhodný, zodpovědný a věrný; schopný vykonat sliby a splnit povinnosti.

rázný (hlas)

Rázný hlas je pevný, silný a autoritativní, s významnou intenzitou a jasnou artikulací.

rozhodný

Rozhodný se označuje jako osoba pevného rozhodnutí, odhodlanosti a odvahy k činu.

odhodlaný

Člověk odhodlaný je ten, který je pevně rozhodnutý dosáhnout svého cíle, ať už jde o cokoliv.

energický

Energický znamená silný, odhodlaný a sílu plný; schopný úspěšně realizovat své cíle a plány.

důrazný

Důrazný: silný, energický; vyžaduje pevnou pozornost a okamžitou reakci.

nezlomný (vůle)

Nezlomný významně znamená odhodlanost, přesvědčení a pevnost ve vůli pokračovat v neoblomném směru.

neoblomný

Neoblomný znamená pevný, odhodlaný, neochvějný; nelze ho přesvědčit, aby měnil názor.

Podobná synonyma

rázný

Rázný znamená odhodlaný, rozhodný, energický a přímý. Používá se pro popis osob nebo jejich jednání.

tuhý

Tuhý = pevný, neměnný, který se nedá ohýbat nebo deformovat; nekapalný; neplynný.

nehybný

Nehybný znamená, že se nedá pohnout nebo se pohybuje velmi pomalu.

pozvednout (hlas)

Zvednout hlas, znít silněji a důrazněji.

nezlomný

Nezlomný je silný, trvalý a odolný vůči jakýmkoli změnám nebo vlivům. Představuje vytrvalost a pevnost.

poslední vůle

Poslední vůle je dokument, ve kterém může člověk před smrtí stanovit, jak mají být jeho majetek a ostatní závazky po jeho smrti rozděleny.

dohodnutý (cena)

Dohodnutý znamená, že se obě strany shodly na ceně.

zvučný (hlas)

Zvučný hlas je síla, která je silná, jasná a čistá a má hluboký, příjemný a přesvědčivý zvuk.

neměnný

Neměnný znamená, že je stálý, nezměněný a nezměnitelný.

vůle

Vůle je schopnost člověka rozhodovat se a dělat věci vlastním rozhodnutím. Je to silná vnitřní síla, která člověku umožňuje dosáhnout cílů.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

cena

Cena je údaj určující hodnotu zboží nebo služby, která se obvykle stanovuje v peněžní formě.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená zvýšit intenzitu, sílu nebo hlasitost čeho.

vydat hlas

Vydat hlas znamená vyjádřit svůj názor nebo souhlas pomocí hlasování, mluveného nebo písemného.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.