Facebook

Opakující se úkon - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu opakující se úkon.

Význam: Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

šablona

Šablona je vzorový dokument s předem definovaným formátem, styly a obsahem pro rychlejší vytvoření dalších dokumentů.

manýra

Manýra je obvyklý způsob chování; jedná se o soubor dobrých mravů, zvyků a etikety.

obvyklost

Obvyklost je zavedená praxe, zvyk nebo tradice, která se vyvinula během času.

neměnnost

Neměnnost je stav, kdy se něco nemění; například stav, kdy jsou věci stejné, nebo kdy je něco trvalé.

jednotvárný sled operací

Jednotvárný sled operací je série opakujících se kroků, které jsou vykonány postupně s cílem dosáhnout důležitého cíle.

Podobná synonyma

jednotvárný

Jednotvárný je označení pro věci, které se od sebe neliší a nejsou zajímavé.

časový sled

Časový sled je seřazení událostí ve správném pořadí tak, aby se vyprávěla přesná a logická historie.

sled

Sledování pohybu něčeho po trase; odhalování historie, sledování změn nebo kontrola současného stavu.

sled (první)

Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

sled chodů

Sled chodů je proces, kdy je sledována přesná postupnost kroků, které mají být provedeny pro dosáhnutí určitého cíle.

sled (událostí)

Sled je pořadí událostí, které se staly nebo mají nastat.