Facebook

Opakovaný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu opakovaný.

Význam: Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

opětovaný

Opětovaný: odpovídající, oplácený, stejným způsobem vrácený.

opětovný

Opětovný: událost nebo akce, která se zopakuje nebo nastane znovu.

iterovaný

Iterovaný je proces opakování nebo cyklu pro dosažení požadovaného cíle.

trvalý

Trvalý je stav, který je obvykle dlouhodobý a nezměnitelný. Výraz může odkazovat na objekty, které jsou pevné a odolné vůči změnám, nebo jeho použití může znamenat trvání nebo trvalost něčeho.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný; vyjadřuje představu o něčem pevném a trvalém.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

absolutní

Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

posmrtný

Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

časný

Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

Podobná synonyma

platný

Platný je to, co je právně uznávané, schválené a správné.

obecně

Obecně se obec označuje jako místo s kolektivem lidí, sdílejícím společné zájmy a zákony.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou slova nebo fráze, které mají obecný, nekonkrétní význam a mohou být všeobecně používány pro různé situace.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.