Facebook

Vytrvalý - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vytrvalý.

Význam: Vytrvalý znamená schopnost pokračovat ve vykonávání činnosti přes překážky a překonávat případné odmítnutí.

trvalý

Trvalý je něco, co je stálé, trvá dlouho nebo je nesmazatelné.

neměnný

Neměnný je stav, kdy je věci, situaci nebo vlastnosti nelze změnit.

pravidelný

Pravidelný znamená opakovaný ve stejném čase nebo intervalech.

ustálený

Ustálený znamená trvalý, neměnný; ustálené jsou např. pravidla, zvyky, zákon atd.

stabilní

Stabilní je to, co zůstává nezměněno a je pevné; zajišťuje trvalou podporu a jistotu.

pevný

Pevný znamená silný a nerozbitný, schopný odolávat stresu a tlaku.

stálý

Stálý je trvalý, nezměněný. Označuje něco bezprostředního, neproměnlivého a trvalého.

dlouhodobý

Dlouhodobý významně zahrnuje časovou délku, například trvání, trvající nebo trvající po dlouhou dobu.

neúnavný

Neúnavný se označuje pro někoho, kdo je odhodlaný a má vytrvalost, aby pokračoval ve svých úkolech, aniž by se vzdal nebo ukončil.

houževnatý

Houževnatý: odhodlaný, vytrvalý, odolný; schopný čelit náročným podmínkám i neúspěchu.

usilovný

Usilovný znamená, že se snažíte usilovně pracovat na něčem a odvádíte maximální úsilí.

Podobná synonyma

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

nákup (pravidelný)

Nákup (pravidelný) je proces koupě zboží nebo služeb opakovaně, aby se zajistila jejich trvalá dostupnost.

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

neúnavný člověk

Neúnavný člověk je někdo, kdo je plný energie a vůle a je schopen pracovat bez vyčerpání.

neúnavný (zpěvák)

Neúnavný zpěvák je ten, který zpívá s nadšením a energií bez ohledu na únavu.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.