Facebook

Neměnný (cena) - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu neměnný (cena).

Význam: Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

soudržný

Soudržný znamená být spojený a jednotný, nebo držet pohromadě. Je to vyjádření vzájemné podpory a solidarity.

konzistentní

Konzistentní znamená jasné, jednotné a neskryté; to je udržováno v čase a mezi situacemi.

stálý

Stálý: trvalý, pevný, nezměněný, konstantní.

trvanlivý

Trvanlivý označuje spolehlivost a dlouhodobou funkčnost. Jde o vlastnost, kterou má věc nebo produkt, aby odolal časovému tlaku a mohl být po dlouhou dobu používán.

odolný

Odolný znamená schopnost odolávat nebo odpírat negativním vlivům nebo změnám. Může se jednat o odolnost vůči chorobám, chemikáliím, životnímu prostředí, stresu, fyzickým vlivům nebo i zkouškám.

solidní

Solidní znamená spolehlivý, důvěryhodný, důsledný, schopný a odpovědný.

bytelný

Bytelný znamená pevný, odolný, trvanlivý a robustní.

tuhý (líh)

Tuhý je stav látky, kde není dostatečný pohyb molekul a její struktura je pevná.

kompaktní

Kompaktní znamená malý, úhledný a dobře uspořádaný. Označuje se to pro věci, které jsou malé, ale mají mnoho funkcí.

hutný

Hutný znamená hustý, těžký, objemný nebo kompaktní.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

nepohyblivý

Nepohyblivý označuje stav, kdy se něco nemůže pohybovat nebo se hýbat.

fixní

Fixní je pojem označující něco, co je neměnné a trvalé, například cena nebo plat.

stabilní

Stabilní označuje stav, který je trvalý, nezmění se ani po dlouhou dobu a je pevný a odolný.

pohyblivý

Pohyblivý se vztahuje k schopnosti se pohybovat nebo se pohybovat rychle.

trvalý

Trvalý znamená trvající, neomezený nebo trvale existující.

ustálený

Ustálený se vztahuje na stav, který je trvalý, neměnný a stabilní.

zajištěný

Ujištěný, zajištěný; zaručený, potvrzený; bezpečný, chráněný.

jistý

Jistý se obvykle používá k popsání něčeho, co je zcela jisté a pevné, nebo něčeho, co je přesně definované.

bezpečný

Bezpečný = chráněný před nebezpečím nebo ohrožením; bez rizika, nezávadný; spolehlivý.

spolehlivý

Spolehlivý znamená důvěryhodný, zodpovědný a věrný; schopný vykonat sliby a splnit povinnosti.

rázný (hlas)

Rázný hlas je pevný, silný a autoritativní, s významnou intenzitou a jasnou artikulací.

rozhodný

Rozhodný se označuje jako osoba pevného rozhodnutí, odhodlanosti a odvahy k činu.

odhodlaný

Člověk odhodlaný je ten, který je pevně rozhodnutý dosáhnout svého cíle, ať už jde o cokoliv.

energický

Energický znamená silný, odhodlaný a sílu plný; schopný úspěšně realizovat své cíle a plány.

důrazný

Důrazný: silný, energický; vyžaduje pevnou pozornost a okamžitou reakci.

nezlomný (vůle)

Nezlomný významně znamená odhodlanost, přesvědčení a pevnost ve vůli pokračovat v neoblomném směru.

neoblomný

Neoblomný znamená pevný, odhodlaný, neochvějný; nelze ho přesvědčit, aby měnil názor.

nezdolný

Nezdolný: silný, odolný, neslomitelný; schopný odolávat všem překážkám a nepříznivostem.

Podobná synonyma

nezlomný

Nezlomný je pevný, odolný vůči změnám a překážkám, kterým čelí. Je to něco, co je silné, trvanlivé a neporazitelné.

nehybný

Nehybný je stav, kdy se něco nemůže pohybovat nebo se hýbat.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

rázný

Rázný je silný, energický a rozhodný, má silný charakter a přímý způsob jednání.

vůle

Vůle je schopnost člověka rozhodovat se a dělat věci vlastním rozhodnutím. Je to silná vnitřní síla, která člověku umožňuje dosáhnout cílů.

tuhý

Tuhý je charakterizován jako pevný, nerozpustný nebo tvrdý; není měkký, křehký nebo pružný.

první hlas

První hlas je jediný nejhlasitější a nejvýraznější hlas v hudebním kontextu, obvykle používaný k vytvoření melodie a rytmu.

měnit (hlas)

Změna hlasu, včetně síly, tónu, intonace, rychlosti mluvení a dalších charakteristik.

poslední vůle

Poslední vůle je závěť, kterou někdo zanechá po své smrti, ve které ustanovuje, jak mají být jeho majetek a věci rozděleny.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

vydat hlas

Vydat hlas znamená vyjádřit svůj názor nebo souhlas pomocí hlasování, mluveného nebo písemného.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.

zmírnit (hlas)

Zmírnit znamená snížit intenzitu, sílu nebo stupeň čehosi, například hlasu.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

hlas

Hlas je zvukové vyjádření člověka nebo jiného zvířete. Může být použito pro mluvení, zpěv, sténání nebo jiné zvuky.

solidní (nábytek)

Solidní nábytek je kvalitní, spolehlivý, pevný a trvanlivý. Má dobrou konstrukci a je vyroben z kvalitních materiálů.

nezvučný (hlas)

Nezvučný hlas je hlas slabý, potlačený a nezřetelný.