Facebook

Stabilní - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu stabilní.

Význam: Stabilní je to, co zůstává nezměněno a je pevné; zajišťuje trvalou podporu a jistotu.

pevný

Pevný se vztahuje na něco, co je silné, odolné a nerozbitné.

stálý

Stálý je to, co je trvalé, neměnné a pevné.

ustálený

Ustálený je stálý, trvalý, neměnný. Označuje se jako neměnný stav nebo vzor chování.

rovnovážný

Stav, kdy jsou silné protichůdné síly v rovnováze; kdy se vyrovnají tak, že se nedá soudit, která strana má navrch.

labilní

Labilní se vztahuje k něčemu, k čemu je snadné měnit nebo měnit názory, postoje a chování; často se používá pro popis psychické labilitě.

instabilní

Nestabilní je stav, kdy je něco nestálé, nesourodé a především nestabilní.

stacionární

Stacionární je označení pro věci, které jsou pevné, nepohyblivé a trvalé.

mobilní

Mobilní se obvykle používá k označení technologií, zařízení či služeb, které umožňují práci s daty bez ohledu na místo.

trvalý

Trvalý je něco, co je stálé, trvá dlouho nebo je nesmazatelné.

neměnný

Neměnný je stav, kdy je věci, situaci nebo vlastnosti nelze změnit.

pravidelný

Pravidelný znamená opakovaný ve stejném čase nebo intervalech.

vytrvalý

Vytrvalý znamená schopnost pokračovat ve vykonávání činnosti přes překážky a překonávat případné odmítnutí.

Podobná synonyma

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

nákup (pravidelný)

Nákup (pravidelný) je proces koupě zboží nebo služeb opakovaně, aby se zajistila jejich trvalá dostupnost.

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.