Facebook

Pravidelný - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu pravidelný.

Význam: Pravidelný znamená opakovaný ve stejném čase nebo intervalech.

normální

Normální je stav, kdy se věci dějí tak, jak se obvykle dějí, nebo jak se očekává.

řádný

Řádný: dodržující pravidla a zásady; správný, přesný, v pořádku a v souladu s požadavky.

regulérní

Regulérní znamená v souladu se zvyklostmi, obvyklý, pravidelný.

občasný

Občasný se vztahuje k času nebo události, která se může vyskytnout jen zřídka a ne pravidelně.

běžný

Běžný znamená obvyklý, typický, společensky akceptovaný nebo běžně používaný.

obvyklý

Obvyklý znamená běžný, normální, typický, očekávaný nebo běžný pro danou situaci.

stálý

Stálý je trvalý, neměnný a pevný. Označuje něco, co je trvale a nezměněně stejné.

stereotypní

Stereotyp je tradiční názor, předsudek nebo představa, která je často založena na předsudcích a mylných představách.

stejnoměrný

Stejnoměrné se používá pro označení pohybu, který je konstantní, tedy beze změny rychlosti.

souměrný

Souměrný označuje symetricky uspořádané předměty, které mají stejnou velikost, konfiguraci nebo uspořádání.

rovnostranný

Rovnostranný je adjektivum, které označuje, že tři nebo více stran jsou si stejně dlouhé.

soustavný

Soustavný se vztahuje na něco, co je prováděno pravidelně a opakovaně, s pevným nebo stanoveným systémem.

systematický

Systematický znamená organizovaný, řádně uspořádaný, prováděný řádně a metodicky.

harmonický

Harmonický je slovo, které se používá k popsání něčeho, co je ladící, sladěné nebo souladné.

úměrný

Úměrný je přídavné jméno, které označuje vztah mezi dvěma (nebo více) veličinami, který má charakter přiměřenosti, odpovídajícího poměru.

trvalý

Trvalý je něco, co je stálé, trvá dlouho nebo je nesmazatelné.

neměnný

Neměnný je stav, kdy je věci, situaci nebo vlastnosti nelze změnit.

ustálený

Ustálený znamená trvalý, neměnný; ustálené jsou např. pravidla, zvyky, zákon atd.

stabilní

Stabilní je to, co zůstává nezměněno a je pevné; zajišťuje trvalou podporu a jistotu.

pevný

Pevný znamená silný a nerozbitný, schopný odolávat stresu a tlaku.

vytrvalý

Vytrvalý znamená schopnost pokračovat ve vykonávání činnosti přes překážky a překonávat případné odmítnutí.

Podobná synonyma

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

normální věc

Normální věc je něco běžného, obvyklého, co se očekává a je typické pro danou situaci.