Facebook

Absolutní - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu absolutní.

Význam: Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

trvalý

Trvalý je stav, který je obvykle dlouhodobý a nezměnitelný. Výraz může odkazovat na objekty, které jsou pevné a odolné vůči změnám, nebo jeho použití může znamenat trvání nebo trvalost něčeho.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný; vyjadřuje představu o něčem pevném a trvalém.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

posmrtný

Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

časný

Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

opakovaný

Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

Podobná synonyma

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou abstraktní pojmy, které se používají k vymezení konceptu, činnosti či pojmu.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

obecně

Obecně se obec označuje jako místo s kolektivem lidí, sdílejícím společné zájmy a zákony.

test (opakovaný)

Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

platný

Platný je vše, co je právně účinné a v souladu s právními předpisy.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.