Facebook

Období (opakující se) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu období (opakující se).

Význam: Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

doba

Doba je časový úsek spojený s určitou lidskou činností, obdobím nebo epochou.

interval

Interval je časový úsek mezi dvěma událostmi nebo body v čase.

skupina

Skupina je seskupení lidí, zvířat nebo věcí s podobnými zájmy nebo vlastnostmi.

řada

Řada je pořadí nebo soubor určitých položek, které jsou po sobě pořazeny nebo tvoří určitý celek.

menstruace

Menstruace je pravidelné krvácení z děložního čípku, obvykle po dobu 3 až 5 dnů každý měsíc.

měsíčky

Měsíčky jsou malé, noční oblohou plující, broušené kameny ve tvaru koule, které se objevují na obloze po západu slunce.

menzes

Menzes je obecné označení pro menstruaci, pravidelný cyklický výtok krve z děložního čípku počínající pubertou.

krámy

Krámy jsou malé obchody, kde se prodávají různé typy zboží, od potravin po oděvy.

složité souvětí

Složité souvětí je složitá věta nebo věty, které sdružují mnoho myšlenek a informací.

Podobná synonyma

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

dlouhý (doba)

Dlouhý čas je období, které trvá dlouho a někdy se může zdát, jako kdyby nikdy neskončilo.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

budoucí doba

Budoucí doba je období, které přichází po současnosti a bude charakterizováno změnami ve společnosti, technologii a ekonomice.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

složitě

Složitě znamená složitou nebo komplikovanou cestou, s více kroky nebo procesy.

těžká doba

Těžká doba je období, kdy se čelí obtížným situacím nebo problémům, které vyžadují oběť a úsilí k jejich překonání.

řada (útočná)

Řada (útočná) je série útočných akcí vedených ve snaze získat vítězství.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

minulá doba

Minulá doba je období, které již není současnou realitou, ale jejíž vliv na současnost je stále patrný.

řada (aut)

Řada je souvislý seznam položek, které jsou uspořádány podle nějakého klíče nebo seřazení.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

řada (dopravních prostředků)

Řada je pojem označující sérii dopravních prostředků, které jsou navzájem spojené a plní stejnou či podobnou službu.

obranná řada

Obranná řada je soubor pozic, obran a strategií, které jsou používány k ochraně před útokem nebo k obraně stávajících pozic.

menstruace (jen v mn.č.)

Menstruace je období, během kterého dochází k pravidelným krvácením děložní stěny a vylučování endometria.

probrat (krámy)

Probrat znamená projít krámy a všechno přebírat, zkoumat nebo prozkoumávat.

řada (tónů)

Souvislá řada stejných či stupňovitých tónů, které vytváří melodii.

klasická doba

Klasická doba je období starověkých uměleckých děl a kultur, které se vyznačovaly vysokou úrovní schopností, myšlení a technik.

přemisťovat (krámy)

Přemisťovat znamená přenášet nebo přesouvat nějakou věc na jiné místo.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

doba vzniku

Doba vzniku je období, kdy se něco vyvinulo, vzniklo nebo se objevilo.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.