Facebook

Období (opakující se) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu období (opakující se).

Význam: Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

doba

Doba je časový úsek spojený s určitou lidskou činností, obdobím nebo epochou.

interval

Interval je časový úsek mezi dvěma událostmi nebo body v čase.

skupina

Skupina je seskupení lidí, zvířat nebo věcí s podobnými zájmy nebo vlastnostmi.

řada

Řada je pořadí nebo soubor určitých položek, které jsou po sobě pořazeny nebo tvoří určitý celek.

menstruace

Menstruace je pravidelné krvácení z děložního čípku, obvykle po dobu 3 až 5 dnů každý měsíc.

měsíčky

Měsíčky jsou malé, noční oblohou plující, broušené kameny ve tvaru koule, které se objevují na obloze po západu slunce.

menzes

Menzes je obecné označení pro menstruaci, pravidelný cyklický výtok krve z děložního čípku počínající pubertou.

krámy

Krámy jsou malé obchody, kde se prodávají různé typy zboží, od potravin po oděvy.

složité souvětí

Složité souvětí je složitá věta nebo věty, které sdružují mnoho myšlenek a informací.

Podobná synonyma

řada aut n. lidí (dlouhá)

Řada aut je soubor osob spojených sdílením stejného zájmu či účelu.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

řada (útočná)

Řada (útočná) je série útočných akcí vedených ve snaze získat vítězství.

obranná řada

Obranná řada je soubor pozic, obran a strategií, které jsou používány k ochraně před útokem nebo k obraně stávajících pozic.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

těžká doba

Těžká doba je období plné náročných situací, často s finančními, sociálními či zdravotními důsledky.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

řada (aut)

Řada je souvislý seznam položek, které jsou uspořádány podle nějakého klíče nebo seřazení.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

budoucí doba

Budoucí doba je období, které přichází po současnosti a bude charakterizováno změnami ve společnosti, technologii a ekonomice.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

souvětí

Souvětí je sdružení několika vět, které společně vytváří logickou myšlenku.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

probrat (krámy)

Probrat znamená projít krámy a všechno přebírat, zkoumat nebo prozkoumávat.

interval (stanovený)

Interval je časový nebo prostorový úsek mezi dvěma body nebo událostmi.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

přemisťovat (krámy)

Přemisťovat znamená přenášet nebo přesouvat nějakou věc na jiné místo.

dlouhý (doba)

Dlouhý čas je období, které trvá dlouho a někdy se může zdát, jako kdyby nikdy neskončilo.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

bouřlivý (doba)

Bouřlivý se obvykle používá pro popis turbulentního období s dramatickými událostmi a změnami.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

klasická doba

Klasická doba je období starověkých uměleckých děl a kultur, které se vyznačovaly vysokou úrovní schopností, myšlení a technik.

řada (tónů)

Souvislá řada stejných či stupňovitých tónů, které vytváří melodii.

minulá doba

Minulá doba je období, které již není současnou realitou, ale jejíž vliv na současnost je stále patrný.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.