Facebook

Pravidelný (krok) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu pravidelný (krok).

Význam: Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

přesný

Přesný: přísný, podrobný a přesný; doslova přesný, správný a bezchybný.

omezený (příjem)

Omezený příjem znamená mít omezenou finanční příležitost nebo schopnost získat peníze.

skrovný

Skrovný znamená skromný, málo náročný, skloubený s úctou k druhým.

nepatrný

Nepatrný se odkazuje na něco, co je malé nebo nevýznamné.

upjatý

Upjatý je přísný a skoupý, příliš se drží tradic a zavedených zvyků, je střízlivý, konzervativní a odmítá nové.

komisní

Komisní je proces, ve kterém se vyžaduje, aby člověk jmenovaný komisařem posoudil a vyhodnotil nároky, závazky nebo vlastnictví.

rezervovaný (tón)

Rezervovaný tón znamená mluvení v mírném, zdrženlivém a klidném tónu.

chladný

Chladný je když není teplo, je to stav bez tepla až zimy; nebo se to může týkat i pocitů nebo jednání.

Podobná synonyma

omezený

Omezený: se omezující, omezení, omezování; ohraničený, obmedzený, neúplný.

příjem

Příjem je příjem finančních prostředků, obdržených za jakoukoli činnost nebo dohodu.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

čistý příjem

Čistý příjem je částka výdělku po odečtení všech daní, odvodů a odpočtů.

rezervovaný

Rezervovaný znamená chladný, uzavřený a nedůvěřivý. Člověk je rezervovaný, když není ochotný sdílet své myšlenky a emoce.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.