Facebook

Pevný (ruka) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pevný (ruka).

Význam: Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

zběhlý

Zběhlý je označení pro osobu, která je zdatná, zkušená a má hluboké znalosti v určité oblasti.

znalý

Znalý je člověk, který má hluboké pochopení pro určitou oblast, dobrou znalost daného předmětu a schopnosti aplikovat znalosti.

obeznámený

Znalý, informovaný, seznámený s něčím; má dobrý přehled.

ostřílený

Ostřílený označuje osobu s dlouholetými zkušenostmi a schopnostmi v dané oblasti.

rutinovaný

Rutinovaný se vztahuje na činnosti, které jsou prováděny opakovaně a s dobrou znalostí postupů a technik.

jistý

Jistý je určitý, pevný, bezpečný a nesporný; spolehlivý, nezpochybnitelný a jistý.

Podobná synonyma

znalý psaní a čtení

Znalost psaní a čtení je schopnost číst a psát písmo a texty. Důležitá je pro získání informací a komunikaci.

naprosto jistý

Naprosto jistý: absolutně spolehlivý, bez pochyb, nejistota nepřichází v úvahu.

znalý (světa)

Znalý je někdo, kdo je vzdělaný a obeznámený s danou problematikou nebo oblastí, má vysoké míry znalostí a dovedností.