Facebook

Opakující se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu opakující se.

trvalý

Trvalý je stav, který je obvykle dlouhodobý a nezměnitelný. Výraz může odkazovat na objekty, které jsou pevné a odolné vůči změnám, nebo jeho použití může znamenat trvání nebo trvalost něčeho.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný; vyjadřuje představu o něčem pevném a trvalém.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

absolutní

Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

posmrtný

Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

časný

Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

opakovaný

Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

Podobná synonyma

obecně

Obecně se obec označuje jako místo s kolektivem lidí, sdílejícím společné zájmy a zákony.

platný

Platný je to, co je právně uznávané, schválené a správné.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou slova nebo fráze, které mají obecný, nekonkrétní význam a mohou být všeobecně používány pro různé situace.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

test (opakovaný)

Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.