Facebook

časný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu časný.

Význam: Časný znamená předčasný nebo brzy, dříve než očekávané nebo obvyklé.

raný

Raný: Skoro, předčasný, brzy, dřívější, časný, anticiapovaný.

brzký

Brzký znamená blízký, rychlý, dřívější, předčasný nebo brzy se stane.

pozdní

Pozdní je termín pro věci, které jsou pozdě nebo později než obvykle. Označuje také něco, co je pozdě vyřízené, nebo se vyskytuje pozdě v čase.

dočasný

Dočasný je něco, co je jen pro krátkou dobu; trvá jen nějakou chvíli nebo je omezené.

pomíjející

Pomíjející se týká něčeho, co se mění nebo postupně mizí; je to krátkodobé, dočasné nebo dočasně se opakující.

pozemský

Pozemský se vztahuje k pozemským světům, vztahům, životu a kultuře. Označuje vše, co je součástí tohoto světa a jeho obyvatel.

věčný

Věčný je pojem odkazující na něco, co nekončí, co trvá nekonečně dlouho.

trvalý

Trvalý je stav, který je obvykle dlouhodobý a nezměnitelný. Výraz může odkazovat na objekty, které jsou pevné a odolné vůči změnám, nebo jeho použití může znamenat trvání nebo trvalost něčeho.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný; vyjadřuje představu o něčem pevném a trvalém.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

absolutní

Absolutní je nezávislé na jiných, úplně nezávislé, naprosté, absolutní.

posmrtný

Posmrtný významně znamená, že se týká něčeho po smrti nebo po úmrtí.

opakovaný

Opakovaný: opakovaně se opakující; cyklicky se opakující; periodicky se opakující.

Podobná synonyma

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

platný

Platný je vše, co je právně účinné a v souladu s právními předpisy.

obecné pojmy

Obecné pojmy jsou slova nebo fráze, které mají obecný, nekonkrétní význam a mohou být všeobecně používány pro různé situace.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

dopadat (rány)

Dopadat rány znamená narazit se na něco tvrdého, čímž vzniká bolest a zranění.

test (opakovaný)

Test je postup nebo sada úkonů prováděná pro ověření funkčnosti nebo kvality nějakého výrobku, systému nebo procesu.

dávat <komu> (rány)

Dávat rány znamená fyzicky ho napadat, způsobovat mu bolest a poranění.

utržit (rány)

Utržit rány znamená způsobit si fyzickou bolest nebo zranění.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

obecně

Obecně se obec označuje jako místo s kolektivem lidí, sdílejícím společné zájmy a zákony.