Facebook

Neměnný - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu neměnný.

Význam: Neměnný je stav, kdy je věci, situaci nebo vlastnosti nelze změnit.

stálý

Stálý: trvalý, pevný, neproměnný, nezměněný, vytrvalý.

trvalý

Trvalý se vztahuje k něčemu, co je dlouhodobé, stálé nebo neměnné.

konstantní

Konstantní se vztahuje k něčemu, co se nemění, je stále stejné nebo je pravidelné.

stejný

Stejný: totožný, shodný, podobný, stejně jako, identický.

nezměnitelný

Nezměnitelný: nezměnitelný se obvykle vztahuje k něčemu, co nemůže být změněno, aniž by došlo k poškození nebo ztrátě jeho podstaty.

neproměnný

Neproměnný je pojem označující stav, v němž se něco za daných okolností nemění.

pevný

Pevný znamená pevný, silný a pevný; odolný vůči změně, pohybu nebo porušení.

statický

Statický znamená neměnný, bez pohybu nebo změny; nezávislý na čase anebo na prostředí.

neměnící se

Neměnící se: trvalé, stálé, nezměněné, nezměnitelné, neproměnné, stálé.

proměnlivý

Proměnlivý znamená změnlivý nebo neustále se měnící, často se odkazuje na situace, které nejsou trvalé nebo stabilní.

pravidelný

Pravidelný znamená opakovaný ve stejném čase nebo intervalech.

ustálený

Ustálený znamená trvalý, neměnný; ustálené jsou např. pravidla, zvyky, zákon atd.

stabilní

Stabilní je to, co zůstává nezměněno a je pevné; zajišťuje trvalou podporu a jistotu.

vytrvalý

Vytrvalý znamená schopnost pokračovat ve vykonávání činnosti přes překážky a překonávat případné odmítnutí.

Podobná synonyma

nákup (pravidelný)

Nákup (pravidelný) je proces koupě zboží nebo služeb opakovaně, aby se zajistila jejich trvalá dostupnost.

mnohostěn (pravidelný)

Mnohostěn je geometrická figura s minimálně čtyřmi hrany. Každá hrana je spojena s alespoň dvěma dalšími hranami a každý vnitřní úhel je stejný.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

pravidelný (tisk)

Pravidelný tisk znamená tiskovou publikaci, která je vydávána ve stejném formátu s pravidelnými intervály.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

být stejný

Být stejný znamená mít stejnou vlastnost, hodnotu nebo charakteristiku.

pravidelný (krok)

Pravidelný krok je jednotlivý krok, který je proveden v pevně stanovených intervalech.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

pevný (ruka)

Silný, robustní, s dobrou fyzickou sílou.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.