Facebook

Příjem (pravidelný) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu příjem (pravidelný).

Význam: Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

plat

Plat je peněžní odměna za práci nebo službu, kterou člověk dostává od svého zaměstnavatele.

renta

Renta je pravidelné výdělky z příjmů, jako je důchod, dividendy, úroky a pronájem.

penze

Penze je finanční důchod, který obdrží osoba po odchodu do důchodu nebo po dosažení určitého věku.

výslužba

Výslužba je odměna za dlouhodobou službu nebo za záslužnou činnost. Může být vyplacena ve formě peněžní částky nebo jiných výhod.

Podobná synonyma

plát^5

Plát je tenká, rovná, kovová nebo plastová deska, která se obvykle používá k výrobě součástí, nástrojů nebo jiných předmětů.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

dostačovat (plat)

Dostačovat znamená vyhovovat, být dostatečným a pokrýt potřebu nebo očekávání; ve finančním smyslu to znamená být dostatečným na zaplacení požadované částky.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

plát^1

Plát je plochý kus materiálu nebo kovu, často válcovitého tvaru, používaný pro různé účely.