Facebook

Promyslit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu promyslit <co>.

Význam: Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

Podobná synonyma

uvést <co>

Uvést: představit či zahrnout (něco) do konkrétního kontextu.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

uvést podrobnosti

Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

uvést do chodu

Zapnout něco, co již bylo nainstalované nebo nastavené, aby mohlo fungovat.

uvést (hru)

Začít hrát, provést potřebné úpravy a nastavení, aby byla hra připravena k hraní.

spočítat

Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

uvést do pořádku (závazky)

Uvést do pořádku - splnit závazky a dodržet slíbené termíny.

uvážit (nabídku)

Uvážit znamená zvážit všechna pro a proti a zhodnotit, zda je třeba nabídku přijmout, či ne.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

uvést do pořádku

Uvést do pořádku znamená upravit nebo zorganizovat něco, aby bylo správné, uspořádané nebo funkční.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

zjednodušovat (rovnici)

Zjednodušování je proces snižování složitosti, např. matematických výrazů nebo procesů.

vyjmenovat

Vyjmenovat znamená seznamovat, psát nebo vyslovovat po sobě jdoucí položky, slova nebo čísla.

vyřešit (zdárně)

Úspěšně vyřešit problém či situaci, dojít k požadovanému cíli.

vykalkulovat <co>

Vykalkulovat znamená vypočítat matematicky data nebo údaje ke konkrétnímu účelu.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

uvést do spánku

Uvést do spánku je vyjádření pro přechod do stavu odpočinku, kdy je organismus uvolněný a funguje mnohem pomaleji.

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená odstranit chybné údaje a nahradit je pravdivými informacemi, aby se zabránilo šíření nepravdivých zpráv.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

uvést se

Uvést se znamená představit se, sdělit informace o sobě a představit přítomným své záměry.