Facebook

Uvést v úřad (slavnostně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uvést v úřad (slavnostně).

Význam: Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

zavést <co kam>

Zavést znamená uvést něco do platnosti, zařadit do systému nebo začít používat.

sestavit (na místě)

Sestavit znamená složit jednotlivé části do celku, tj. spojit je dohromady.

uvést do chodu

Uvést do chodu znamená aktivovat nějaké zařízení nebo systém, aby bylo připraveno k používání.

inaugurovat

Inaugurovat znamená udělat oficiální zahájení čehokoliv, např. nového úřadu nebo vlády.

Podobná synonyma

sled chodů

Sled chodů je proces, kdy je sledována přesná postupnost kroků, které mají být provedeny pro dosáhnutí určitého cíle.

být v chodu

Být v chodu znamená být aktivní, efektivní a produktivní v každodenní práci.

sestavit z různých pramenů (text)

Sestavit znamená sloučit různé prameny do jednoho kompletního celku.

uvést

Uvést znamená zavést něco nového nebo změnit stávající stav; představit něco, co bylo dříve neznámé.

sestavit

Sestavit znamená složit jednotlivé části dohromady a vytvořit tak celek.

uvést <co>

Uvést: zahájit nebo začít provádět nějakou činnost, představit, předložit.

sestavit (program)

Sestavit program znamená složit jednotlivé části programu dohromady tak, aby byl funkční a splňoval požadavky.

na prvním místě

Priorita: nejvyšší stupeň důležitosti, která vyžaduje okamžitou pozornost.

zavést

Zavést znamená začít provádět, uvádět v platnost, implementovat nebo zavedení něčeho nového.

zavést se

Zavést se znamená zahájit něco nového, začít s něčím, co dříve neexistovalo.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

zavést <kam>

Zavést: uvést něco nového, zařadit do provozu či používání, začít používat.

v místě

V místě znamená slovo "místo" místo, místnost nebo oblast; místo, kde se něco děje nebo kde se někdo nachází.

sestavit (přístroj)

Sestavit znamená spojit jednotlivé části do funkčního celku. Při sestavování přístrojů se jednotlivé části spojují a upevňují, aby vytvořily funkční celek.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

objevit se (na místě)

Objevit se znamená přijít na místo, na kterém se očekáváte.

uvést do pořádku

Uvést do pořádku znamená upravit nebo zorganizovat něco, aby bylo správné, uspořádané nebo funkční.

na místě

Na místě znamená přítomnost, být přítomen; znamená to být připraven a přítomný pro danou situaci nebo úkol.