Facebook

Vyřešit (problém) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyřešit (problém).

Význam: Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

rozluštit

Rozluštit znamená objevit význam, smysl nebo pravdu.

objasnit

Objasnit znamená jasně a podrobně vysvětlit nebo vysvětlovat něco.

Podobná synonyma

objasnit se

Objasnit se znamená jasně vysvětlit nebo vyjasnit něco, co je nejasné nebo neznámé.

objasnit <co>

Vysvětlit, učinit jasným, dát pochopit.

objasnit <co komu>

Vysvětlit (co komu) jasně, srozumitelně a podrobně.

rozluštit (křížovku)

Rozluštit znamená správně určit všechny slova, čísla nebo symboly v křížovce.

objasnit (teorii)

Objasnit teorii znamená vysvětlit její myšlenky, principy a argumenty tak, aby byly srozumitelné pro druhé.

rozluštit (písmo)

Rozluštit znamená analyzovat nebo vysvětlit něco, čímž se dosáhne jeho pochopení.