Facebook

Vyřešit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vyřešit.

Význam: Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

rozřešit (příklad)

Vyřešit, dokončit, vyřídit, zvládnout.

dořešit

Dořešit znamená vyřešit, dokončit, završit, uzavřít.

najít řešení

Nalézt vhodné řešení pro daný problém.

Podobná synonyma

uvést do rozpaků

Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

zjednodušovat (rovnici)

Zjednodušování je proces snižování složitosti, např. matematických výrazů nebo procesů.

rozřešit

Vyřešit, vyřídit, prokázat, dokázat, vyřídit, prokázat, vyřešit.

příklad

Příklad je ukázka konkrétního situace, která ilustruje význam slova nebo pojmu.

uvést <co>

Uvést: představit či zahrnout (něco) do konkrétního kontextu.

najít

Najít vyhledat, objevit nebo získat něco, co bylo předtím skryto nebo neznámé.

uvést do chodu

Uvést do chodu znamená aktivovat nějaké zařízení nebo systém, aby bylo připraveno k používání.

spočítat

Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

najít <co>

Najít: získat nebo objevit něco po intenzivním hledání.

uvést do pořádku

Uvést do pořádku znamená upravit nebo zorganizovat něco, aby bylo správné, uspořádané nebo funkční.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

promyslit

Promyslet znamená zvážit všechny okolnosti a důkladně se nad nimi zamyslet, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

vtipné řešení

Vtipné řešení je forma inovativního rozhodování, které používá kreativitu a humor při řešení problémů.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

rozřešit (záhadu)

Rozřešit znamená najít řešení, nalézt odpověď, vyřešit záhadu.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

připojit (příklad)

Připojit se znamená spojit, přidat nebo přiřadit se k něčemu, např. ke síti, souboru nebo dokumentu.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.