Facebook

Počítat (rovnici) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu počítat (rovnici).

Význam: Počítat znamená sčítat čísla nebo vyřešit matematickou rovnici.

luštit

Vyřešit složitý problém či úlohu analytickým myšlením a logickými úvahami.

Podobná synonyma

rozhodovat se

Vytvářet nebo přijímat rozhodnutí týkající se budoucího postupu nebo akce.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

luštit (hádanky)

Luštění je proces řešení hádanek nebo jiných logických úloh, které vyžadují analytické, kreativní a vytrvalé myšlení.

rozhodovat se <pro co>

Rozhodovat se znamená vybrat si mezi dvěma nebo více možnostmi.