Facebook

Vyjmenovat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyjmenovat <co>.

Význam: Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

spočítat <co>

Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

Podobná synonyma

promyslit si <co>

Přemýšlet nad , analyzovat, hledat optimální řešení.

vyřešit (problémy)

Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.

spočítat

Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená odstranit chybné údaje a nahradit je pravdivými informacemi, aby se zabránilo šíření nepravdivých zpráv.

uvést do rozpaků

Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

vyřešit (zdárně)

Úspěšně vyřešit problém či situaci, dojít k požadovanému cíli.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

uvést do chodu

Uvést do chodu znamená aktivovat nějaké zařízení nebo systém, aby bylo připraveno k používání.

promyslit

Promyslet znamená pečlivě analyzovat a zvážit všechny možnosti před učiněním konečného rozhodnutí.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

uvést do spánku

Uvést do spánku je vyjádření pro přechod do stavu odpočinku, kdy je organismus uvolněný a funguje mnohem pomaleji.

spočítat si <co>

Spočítat si: vyčíslit nebo vypočítat nějakou hodnotu nebo počet.

zjednodušovat (rovnici)

Zjednodušování je proces snižování složitosti, např. matematických výrazů nebo procesů.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

uvést do pořádku (závazky)

Uvést do pořádku - splnit závazky a dodržet slíbené termíny.

uvést se

Uvést se znamená představit se, sdělit informace o sobě a představit přítomným své záměry.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

vykalkulovat <co>

Vykalkulovat znamená vypočítat matematicky data nebo údaje ke konkrétnímu účelu.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

uvést <co>

Uvést: zahájit, začít; provést něco, nastolit.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

uvést (hru)

Začít hrát, provést potřebné úpravy a nastavení, aby byla hra připravena k hraní.