Facebook

Uvážit (nabídku) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uvážit (nabídku).

Význam: Uvážit znamená zvážit všechna pro a proti a zhodnotit, zda je třeba nabídku přijmout, či ne.

potěžkat <co>

Potěžkat je český výraz pro hlazení, hladění nebo houpání. Používá se k mazlení nebo k uklidnění.

zhodnotit <co>

Zhodnotit znamená posoudit a vyjádřit konečný verdikt o něčem.

posoudit

Posoudit je vyhodnotit, analyzovat a zhodnotit situaci nebo informace, aby se dospělo k závěru.

promyslit

Promyslet: pečlivě zvážit všechny možnosti, předměty a situace, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku.

Podobná synonyma

zhodnotit

Zhodnotit znamená analyzovat a posoudit něčí činnosti nebo výsledky a dospět k závěru.

potěžkat

Potěžkat znamená lehce a opatrně hladit nebo pohladit něco či někoho.

posoudit <koho n. co>

Udělat si názor na někoho nebo něco a podle toho na ně či to jeho činění zaujmout postoj.

promyslit si <co>

Přemýšlet nad , analyzovat, hledat optimální řešení.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

zhodnotit (nově)

Posoudit a vyhodnotit, aby se získaly relevantní informace.