Facebook

Vyřešit (spor) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyřešit (spor).

Význam: Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

vyrovnat

Vyrovnat znamená získat rovnováhu, udělat něco rovným, vyrovnat účty nebo srovnat věci.

srovnat

Srovnat znamená porovnat dvě nebo více věcí s cílem zjistit jejich vzájemné rozdíly a podobnosti.

uspořádat <co>

Uspořádat: sestavit do logického celku, pořádku a přehledu.

upravit

Upravit znamená přizpůsobit, změnit či zlepšit nějakou věc, aby vyhovovala požadavkům.

vyřídit <co jak>

Vyřídit znamená zařídit nebo dokončit něco, co je potřeba, aby se dostalo k výsledku.

Podobná synonyma

srovnat <co>

Porovnat co nebo koho, aby se mezi nimi našly podobnosti nebo rozdíly.

uspořádat

Organizovat, řádně pořadit; uspořádat znamená upravit, sestavit do systému.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

nemovité věci

Nemovité věci jsou majetky, které jsou připevněné ke konkrétnímu místu a nemůžou být snadno přemístěny.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vyrovnat <co>

Vyrovnat: dosáhnout rovnováhy nebo srovnání mezi dvěma nebo více stranami.

vyrovnat se (v pití)

Vyrovnat se v pití znamená dojít se stejného množství alkoholu jako někdo jiný.

narovnat

Urovnat, vyrovnat, zarovnat nebo zpřeházet do předem stanoveného vzoru nebo řádu.

upravit varem

Upravit varem znamená vařit jídlo pomocí tepelného zpracování, aby bylo dokonale uvařeno.

upravit <co>

Změnit, opravit nebo uspořádat tak, aby vyhovovalo požadavkům.

naložené věci

Naložené věci jsou věci, které jsou připravené k přepravě, naložené do auta, lodi nebo letadla.

vyrovnat se <s kým n. čím>

Vyrovnat se: dojít k shodě, usmířit se, urovnat spory.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená dosáhnout trvalého stavu rovnováhy a pohody; přijmout a zvládnout situaci a emoce, které z ní vyplývají.

vyrovnat se <s kým>

Vyrovnat se s něčím/někým: dosáhnout rovnováhy nebo kompromisu, vyřešit spor, zachovat si důstojnost.

vyrovnat (řadu)

Urovnat řadu znamená uspořádat věci do pořádku, aby byly ve stejných rozestupech.

jádro (celé věci)

Jádro je nejdůležitější část celku, která je zodpovědná za jeho základní funkce, strukturu a charakter.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

srovnat (knihy)

Srovnat znamená porovnat knihy a vyhodnotit jejich klady a zápory, aby se zjistilo, která je lepší.

ve věci

Význam: shrnutí, zkrácení nebo stručné vyjádření podstatného obsahu.

přivlastnění (věcí)

Přivlastnění je právní vztah, kdy jedna osoba nabývá vlastnické právo k věci jiné osoby.

uspořádat (knihy)

Uspořádat znamená třídit a vytvářet systém pro usnadnění přístupu a vyhledávání - např. knihy uspořádat podle autora, žánru nebo data vydání.

vyrovnat (účet)

Vyrovnat účet znamená uhradit veškeré pohledávky a závazky a tím dosáhnout vyrovnanosti.

vyřídit

Vyřídit znamená vyřešit, vyřídit, vyřídíš, vyřízení, dořešit, vyřízeno.