Facebook

Uvést výrok (doslovně) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu uvést výrok (doslovně).

Význam: Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

použít citát

"Používání citátů je cesta k poznání myšlenek velkých myslitelů a může pomoci při hledání pravdy." -Aristoteles

Podobná synonyma

citát

Citát je krátká citlivá myšlenka, která je obecně uznávána, zmíněna ve vědecké práci, médiích nebo knihách.

použít <čeho n. co>

Použít: využít k něčemu; používat nějakou osobu, věc, službu nebo prostředky.

použít

Použít znamená využít, zařadit nebo aplikovat něco konkrétního k nějakému účelu.

použít na topení

Použít na topení: užití energie pro vyhřívání budov a prostorů, obvykle pomocí elektrických, plynových nebo pevných palivových zdrojů.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

použít peněz (rozmařile)

Použít peníze rozmařile znamená vynakládat je na zbytečnosti, s nadměrnou bezstarostností a bez úmyslu se jich zbavit.

být použit (jako příklad)

"Být" je základní sloveso v angličtině, označující stav nebo vlastnost. Označuje také existenci nebo vztahy mezi lidmi a věcmi.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

použít armády n. policie

Použití armády namísto policie znamená využít vojenský personál, který může přijít s vyšší silou a mnohem větším počtem lidí při řešení problémů.