Facebook

Spočítat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu spočítat <co>.

Význam: Spočítat: určit množství nebo počet něčeho pomocí matematického výpočtu.

vypočíst (rovnici)

Vyřešit nebo provést matematické operace, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

vykalkulovat

Vykalkulovat znamená spočítat nějakou finanční částku, odhadnout náklady nebo vypočítat budoucí výsledky.

vyřešit

Vyřešit znamená najít řešení pro problém nebo situaci.

promyslit <co>

Promyslet znamená pečlivě zvážit a analyzovat všechny aspekty daného tématu.

uvážit

Uvážit znamená vážně zvažovat, vyhodnocovat a porovnávat veškeré dostupné informace předtím, než se rozhodne.

odhadnout

Odhádnout je usuzovat nebo vytvářet představu o něčem na základě informací, které máme k dispozici.

vyjmenovat <co>

Uvést postupně všechny jednotlivé části, které tvori daný celek.

uvést

Uvést znamená zahájit, oficiálně začít, dát do pohybu nebo zařadit.

Podobná synonyma

promyslit si <co>

Přemýšlet nad , analyzovat, hledat optimální řešení.

promyslit

Promyslet znamená zvážit všechny okolnosti a důkladně se nad nimi zamyslet, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku.

vyřešit (zdárně)

Úspěšně vyřešit problém či situaci, dojít k požadovanému cíli.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená odstranit chybné údaje a nahradit je pravdivými informacemi, aby se zabránilo šíření nepravdivých zpráv.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

uvést do chodu

Spustit a aktivovat systém, aby začal fungovat.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

uvést do spánku

Uvést do spánku je vyjádření pro přechod do stavu odpočinku, kdy je organismus uvolněný a funguje mnohem pomaleji.

zjednodušovat (rovnici)

Zjednodušování je proces snižování složitosti, např. matematických výrazů nebo procesů.

uvést podrobnosti

Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

vyřešit <co>

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

uvést (hru)

Začít hrát, provést potřebné úpravy a nastavení, aby byla hra připravena k hraní.

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

uvést do pořádku (závazky)

Uvést do pořádku - splnit závazky a dodržet slíbené termíny.

vyjmenovat

Vyjmenovat znamená seznamovat, psát nebo vyslovovat po sobě jdoucí položky, slova nebo čísla.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

uvést do rozpaků

Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

vykalkulovat <co>

Vykalkulovat znamená vypočítat matematicky data nebo údaje ke konkrétnímu účelu.

uvést <co>

Uvést: představit či zahrnout (něco) do konkrétního kontextu.

vyřešit (problémy)

Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.