Facebook

Uvést do pořádku - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu uvést do pořádku.

Význam: Uvést do pořádku znamená upravit nebo zorganizovat něco, aby bylo správné, uspořádané nebo funkční.

narovnat (zlomeninu)

Urovnat, uspořádat, uspořádat do pořádku.

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

odstranit

Odstranit = odstranit něco fyzicky nebo mentálně, odstranit nebo snížit něco.

zkorigovat

Zkorigovat znamená upravit nebo opravit něco, aby to odpovídalo požadavkům, standardům nebo specifikacím.

polepšit

Polepšit znamená provést změnu, aby se situace zlepšila nebo se něco změnilo k lepšímu.

zlepšit

Zlepšit znamená dosáhnout lepšího výsledku, změnit něco k lepšímu nebo udělat něco lépe.

zdokonalit

Zdokonalit znamená vylepšit, zvýšit úroveň nebo prohloubit.

Podobná synonyma

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

narovnat

Urovnat, vyrovnat, zarovnat nebo zpřeházet do předem stanoveného vzoru nebo řádu.

narovnat se

Narovnat se znamená přijmout pravidla, která vám byla dána, a začít se jimi řídit.

odstranit (stopy)

Odstranit znamená odstranit stopy, tedy všechny zbytky nebo dokonce zcela zničit.

odčinit

Odčinit: napravit škodu nebo udělat něco, aby se napravila škoda způsobená jinými.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

polepšit <koho n. co>

Zlepšit vzhled, postavení nebo jiný stav člověka nebo věci.

zlepšit se (počasí)

Zlepšit se znamená změnit se na lepší - v případě počasí znamená čistší oblohu, méně srážek nebo teplé slunečné počasí.

zlepšit se

Zlepšit se znamená zvýšit své schopnosti, dovednosti či kvalifikaci a dosáhnout lepších výsledků.

polepšit si

Polepšit si znamená udělat něco, co zlepší náš život, jako je například koupě dárku pro sebe, změna životního stylu nebo dosáhnutí cílů.

polepšit se

Udělat si nápravu, popř. se omluvit a napravit chybu či špatný čin.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

odstranit <co>

Odstranit: odebrat, zrušit, zbavit se.

odstranit (z paměti)

Vymazat z paměti, odstranit, eliminovat.

zlepšit stav

Zlepšit stav znamená dosáhnout lepšího výsledku, zlepšit podmínky a zmírnit problémy.

zlepšit si (chuť)

Zlepšit si chuť znamená zvýšit svoji spokojenost a radost ze života.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.