Facebook

Uvést do pořádku (závazky) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu uvést do pořádku (závazky).

Význam: Uvést do pořádku - splnit závazky a dodržet slíbené termíny.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená dosáhnout rovnováhy, vyrovnat něco, co je narušené, usmířit se s něčím.

vyřídit si <s kým> (účty)

Vyřídit si účty s někým znamená dosáhnout finanční dohody, tj. splatit dluh nebo dát nebo dostat peníze.

vyrovnat se <s kým>

Vyrovnat se s něčím/někým: dosáhnout rovnováhy nebo kompromisu, vyřešit spor, zachovat si důstojnost.

potrestat <koho>

Potrestat: udělit trest nebo postih za nějakou provinění; trestat za porušení norem.

zvládnout <co>

Zvládnout znamená splnit úspěšně, bez větších obtíží.

vyřešit (zdárně)

Úspěšně vyřešit problém či situaci, dojít k požadovanému cíli.

Podobná synonyma

vyměnit <koho> n. co kým n. čím>

Vyměnit označuje nahrazení jedné věci či osoby druhou věcí nebo osobou.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

pochovat <koho kam>

Pochovat znamená uložit osobu do hrobu nebo jiného vhodného místa.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená vyhození někoho z práce, školy nebo jiného místa, kde byl pověřeným úkolem.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

prozkoumat (účty)

Prozkoumat účty znamená pečlivě je prověřit a zkontrolovat jejich správnost.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

shazovat<koho>

Shazovat znamená očerňovat, ponižovat nebo urážet.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a obvykle romantická činnost, kdy se dva lidé dotýkají rty.

shodit <koho>

Shodit je časté slovní spojení, které znamená odstranit nebo vyhodit někoho z místa nebo pozice.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

vyrovnat se <s kým n. čím>

Vyrovnat se: dojít k shodě, usmířit se, urovnat spory.

rozmrzet <koho>

Rozmrzet = ukončit strach, obavy nebo nepřátelství, obnovit přátelství nebo důvěru.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

nezastihovat <koho>

Nestýkat se s někým, nepotkat ho; nezastihnout = nezahledět, neobjevit.

vyrovnat <co>

Vyrovnat: dosáhnout rovnováhy nebo srovnání mezi dvěma nebo více stranami.

oblíbit si <koho>

Udělat si k někomu příjemné pocity, mít ho rád nebo ho obdivovat.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co by jinak neudělal, přesvědčováním.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená snížit napětí a stres, který trápí, a pomoci mu dosáhnout klidu a pohody.

vyřídit (protivníka)

Vyřídit znamená porazit, zneškodnit nebo odstranit protivníka.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

strojit <koho>

Strojit znamená upravovat, dolaďovat a vylepšovat něčí vzhled, chování či dovednosti.

namířit <na koho n. co>

Namířit: směrovat něco, někam, na někoho.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.