Facebook

Vyřešit (problémy) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vyřešit (problémy).

Význam: Vyřešit znamená najít řešení nebo řešení nějaké situace nebo problému.

uspořádat

Uspořádat znamená systematicky seskupit jednotlivé části nebo prvky dohromady, aby tvořily logický celek.

srovnat (knihy)

Srovnat znamená porovnat knihy a vyhodnotit jejich klady a zápory, aby se zjistilo, která je lepší.

rozřešit

Vyřešit, udělat konečné a definitivní rozhodnutí nebo řešení.

projednat

Projednat znamená diskutovat, analyzovat a hodnotit různé aspekty a možnosti.

srovnat

Porovnat vlastnosti nebo hodnoty, aby se našly podobnosti či rozdíly.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest člověku za provedenou protiprávní činnost.

zbít

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit někoho fyzickou silou.

porazit

Porazit znamená překonat, zvítězit, získat nad něčím nebo někým převahu.

sníst

Sníst znamená zkonzumovat potravinu, obvykle po jídle.

zbaštit

Zbaštit znamená dozvat se něco, přijmout to a začít to používat.

Podobná synonyma

ironizovat <koho>

Ironizovat znamená činit si legraci z někoho nebo něčeho a ukazovat na jeho nedostatky s humorem.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

vypudit <koho>

Vypudit znamená vyhostit, propustit někoho bez možnosti vrátit se.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

poctít <koho>

Uctít: ocenit něčí zásluhy, význam a důstojnost, projevit úctu a pozornost.

častovat <koho>

Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

pomlouvat <koho n. co>

Šíření nepravdivých a zkreslených informací, které poškozují jméno nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

pokropit <koho n. co>

Pokropit: rozprostřít co, padnout na něco (např. kapky nebo prášek).

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená chovat se nezdvořile, neuctivě nebo darebácky k někomu nebo něčemu.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

probouzet <koho>

Probouzet znamená probouzet k činnosti nebo vědomí; obnovovat jeho energii a pozornost.

vložit <co do koho>

Vložit znamená fyzicky zasunout či umístit něco do něčeho jiného.

uspořádat (knihy)

Uspořádat knihy znamená řadit je podle kategorií nebo témat, aby se usnadnilo hledání.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená uklidňovat a ujišťovat koho.

vzrušovat <koho>

Vzbuzovat silnou emoci v někom; stimulovat jeho city a myšlenky.

závodit <za koho>

Závodit za někoho znamená snažit se dosáhnout nejlepších výsledků ve jménu toho druhého.

utvrdit <koho v čem>

Utvrdit = potvrdit, upevnit; získat jistotu nebo pevnost.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vytrhnout <koho> (ze snění)

Vytrhnout někoho ze snění znamená probudit ho z představivosti a začít se soustředit na to, co se děje ve skutečnosti.

oslepit <koho>

Oslepit znamená udělat toho člověka nebo zvíře slepým nebo oslabeným zrakovou schopností.

usmrtit <koho> (bodnutím)

Usmrtit znamená způsobit smrt bodnutím.

ničit <koho n. co>

Ničit: způsobovat destrukci, zničit, poškozovat.

okouzlit <koho>

Uhranout koho čím příjemným, nebo něčím, co je obdivuhodné.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

hostit <koho>

Hostit znamená poskytovat příjemnou a pohostinnou atmosféru, zajistit pohodlí a vyžadovat pozornost pro návštěvníka nebo hosta.

povolat <koho>

Povolat znamená najmout někoho na určitou práci, případně k něčemu pozvat.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

otírat se <o koho>

Otírat se znamená upínat pozornost, aby se získal něčí přízeň nebo pozornost.