Facebook

Spočítat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu spočítat.

Význam: Spočítat znamená určit konečnou hodnotu počítáním čísel nebo počtu věcí.

odečíst

Odečíst znamená vyčíst požadovanou hodnotu z většího celku.

přičíst

Přičíst znamená přidat částku, bod nebo počet k celkovému součtu.

napočítat

Napočítat znamená spočítat nebo vyjádřit celkový počet čehokoli, často předmětů nebo lidí.

srazit (daň)

Snížení daně, což znamená, že stát snižuje povinnou částku, kterou plátci daní musí zaplatit.

Podobná synonyma

srazit

Snížit, zmenšit, zredukovat; znížit, zeslabit; skrátit, zkrátit.

srazit (vázu)

Srazit (vázu) znamená smést ji z výšky na podlahu; vyřazení z provozu, zničení.

přičíst <co komu>

Přičíst znamená přidat nebo připsat něco k něčemu nebo někomu.

srazit se (pára)

Srazit se znamená snížit se, zmenšit se, vytrácet se.

srazit se (mléko)

Srazit se znamená zredukovat množství mléka, aby se získalo hustší konzistence.

srazit se

Srazit se znamená přiblížit se někomu nebo něčemu, ať už fyzicky nebo mentálně.

srazit k zemi

Srazit k zemi znamená zbavit člověka vědomí silou nebo údery, čímž jeho pohyb je omezený.

odečíst (daně)

Odečíst daně znamená odpočítat daně z příjmu z daného období.

srazit se <s kým>

Srazit se s někým znamená schůzku s jinou osobou na určeném místě.

srazit <koho>

Srazit: snížit hodnotu, množství nebo velikost čeho (člověka, cenu, náklady, úroveň atd.).

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

srazit (kuželku)

Hrát kuželky: srazit kuželky tím, že do nich hodíte kouli.

srazit (hrany)

Srazit hrany znamená odstranit jejich ostré hrany, aby byly měkčí a hladší.