Facebook

Vyjmenovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyjmenovat.

Význam: Vyjmenovat znamená seznamovat, psát nebo vyslovovat po sobě jdoucí položky, slova nebo čísla.

vypočítat <co>

Vypočítat: získat výsledek matematického nebo jiného výpočtu.

uvést

Uvést znamená zařadit něco do řádného pořádku, vyvodit něco z úvah či vystihnout smysl skutečností.

Podobná synonyma

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

uvést (hru)

Začít hrát, provést potřebné úpravy a nastavení, aby byla hra připravena k hraní.

uvést do chodu

Zapnout něco, co již bylo nainstalované nebo nastavené, aby mohlo fungovat.

uvést do spánku

Uvést do spánku je vyjádření pro přechod do stavu odpočinku, kdy je organismus uvolněný a funguje mnohem pomaleji.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

vypočítat

Vypočítat znamená určit hodnotu nebo množství dat pomocí matematických vzorců nebo postupů.

uvést <co>

Uvést: představit či zahrnout (něco) do konkrétního kontextu.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

uvést do rozpaků

Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená vyvrátit fámy nebo lži a poskytnout pravdivé informace.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

uvést se

Uvést se znamená představit se, sdělit informace o sobě a představit přítomným své záměry.

uvést do pořádku (závazky)

Uvést do pořádku - splnit závazky a dodržet slíbené termíny.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

uvést podrobnosti

Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

uvést do pořádku

Uvést do pořádku znamená upravit nebo zorganizovat něco, aby bylo správné, uspořádané nebo funkční.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.