Facebook

Uvést <co> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu uvést <co>.

Význam: Uvést: zahájit nebo začít provádět nějakou činnost, představit, předložit.

označit <co>

Označit: identifikovat něco určitým způsobem; dát něčemu název, symbol nebo kód.

poznamenat

Poznamenat znamená v kontextu poznámek nebo komentářů zapsat si nějakou myšlenku, postřeh nebo poznámku.

vyznačkovat

Vyznačkovat znamená označit, označovat nebo identifikovat něco pomocí značky nebo znaku.

markovat

Markovat znamená vytvářet statistický model na základě dat o minulosti a použít ho k předpovědi budoucnosti.

zakreslit <co>

Zakreslit znamená vyjádřit/vykreslit něco křídou, tužkou, počítačovým programem nebo jinou metodou.

zapsat

Zapsat: zaznamenat či zapsat dokument, informace, poznámky nebo výsledky do dokumentu.

vytknout

Vytknout znamená upozornit na chybu či nedostatek, obviňovat někoho a podávat mu kritiku.

podotknout

Podotknout je vyjádřit svůj názor nebo připomenout něco důležitého; dodat něco, co ještě nebylo řečeno.

nazvat <co jak>

Nazvat znamená přiřadit věcem jména nebo označení pro identifikaci.

pojmenovat

Pojmenovat znamená nazvat nebo dát něčemu jméno.

Podobná synonyma

označit

Označit znamená ozřejmit, vyznačit nebo ozřejmit něčí identitu či účel.

zapsat (na pásku)

Zapsat: zaznamenat (písemně) informace/text do knihy, počítače nebo jiného záznamového zařízení.

nazvat <koho jak>

Nazvat člověka jménem: přidělit mu jméno, jakým je označován.

označit <co za co>

Značit znamená přiřadit nebo označit něčímu určitý smysl nebo vlastnost.

zapsat se

Zapsat se znamená vyplnit potřebné dokumenty a dát tak najevo, že se chceme stát členem nebo účastníkem nějakého programu nebo organizace.

vytknout <co>

Vytknout znamená kritizovat; odsuzovat druhého za jeho jednání nebo projev.

zapsat<co>

Zapsat: vyjádřit písemně; zaznamenat údaje, informace, myšlenky do určitého dokumentu.

zapsat (jména)

Zapsat: zaznamenat, zapsat, zaznamenat do záznamu, zapsat na papír.

vytknout si (cíl)

Uvědomit si své chyby a vytknout si je, aby se pracovalo na jejich odstranění.

nazvat

Nazvat je označit slovem nebo frází, aby bylo zřejmé, o čem se hovoří.

poznamenat (karty)

Poznamenat je v kartách označení pro každou novou kartu, kterou hráč bude brát, aby dokončil svou sérii.

poznamenat <co>

Poznamenat znamená zaznamenat nebo připomenout nějakou skutečnost, myšlenku nebo fakt.

zakreslit <co kam>

Zakreslit znamená nakreslit nebo vymezit rámec či obrysy něčeho.

pojmenovat <co jak>

Pojmenovat znamená dát něčemu jméno nebo označení.

zapsat <co kam>

Zapsat: vložit informace do záznamu, dokumentu nebo systému.

nazvat <koho n. co jak>

Nazvat = určit jméno nebo popis pro něco/koho.

označit (šifrou)

Označit: identifikovat, specifikovat nebo označit něco/někoho zvláštním způsobem.

podotknout <co>

Podotknout znamená nepřímo naznačit nebo připomenout něco důležitého.

markovat (na pokladně)

Markovat znamená na pokladně zaznamenat kupujícího a jeho nákup.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.