Facebook

Uvést do spánku - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uvést do spánku.

Význam: Uvést do spánku je vyjádření pro přechod do stavu odpočinku, kdy je organismus uvolněný a funguje mnohem pomaleji.

narkotizovat

Narkotizovat znamená očinit anestezii, tedy podat pacientovi léky, které způsobí jeho dočasnou bezvědomnost.

zeslabit (pozornost)

Zeslabení pozornosti znamená snížení úrovně vědomého vnímání či ztrátu zájmu o určitou věc.

oslabit (ostražitost)

Snížit si bdělost, uvolnit se a nechat věci plynout přirozeně.

ukolébat

Ukolébat znamená uspat, uklidnit a uvolnit.

Podobná synonyma

oslabit

Snížit sílu, intenzitu, účinek nebo sílu; učinit slabším.

pozornost

Pozornost je schopnost plně vnímat okolní svět a všímat si ho, a to jak emocionálně, tak intelektuálně.

soustředit (pozornost)

Soustředit se znamená zaměřit se na jednu věc a věnovat jí pozornost.

ostražitost

Ostražitost je pozorný stav mysli, který se snaží včas odhalit nebezpečí nebo příležitosti.

věnovat <čemu> (pozornost)

Věnovat pozornost: poskytnout (čemu) pozornost, věnující čas a úsilí danému cíli.

zeslabit

Zeslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo sílu něčeho.

přitahovat (pozornost)

Přitahovat je vyvolávat zájem a pozornost druhých.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

odvést (pozornost)

Odvést znamená odvádět pozornost od jedné věci k něčemu jinému.

upoutat (pozornost)

Přitáhnout pozornost, zaujmout.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.